Skip to main content
Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10.6.2016

Η Εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 10η Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αποθήκη Δ’ στον Α’ Προβλήτα του λιμένος, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.058.979 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,9502% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:
1.    Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρίας για την 16η εταιρική χρήση (1.1.2015 έως 31.12.2015), που συνοδεύεται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:
•    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.055.860 (79,9192% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
–    Υπέρ: 8.055.860
–    Κατά: 0
•    Αριθμός αποχών: 3.119
2.    Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,58 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,522 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την  18.07.2016, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 19.07.2016 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 22.07.2016. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:
•    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:8.055.860 (79,9192% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
–    Υπέρ: 8.053.160
–    Κατά: 2.700
•    Αριθμός αποχών: 3.119
3.    Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης.  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:
•    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.055.860 (79,9192% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
–    Υπέρ: 8.055.860
–    Κατά: 0
•    Αριθμός αποχών: 3.119
4.    Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 11ο Χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 14451, Μεταμόρφωση, με Α.Μ.ΣΟΕΛ. Εταιρίας 107. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:
•    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.969.272 (79,0602% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
–    Υπέρ: 7.605.060
–    Κατά: 364.212
•    Αριθμός αποχών: 89.707
5.    Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2015 και τις αμοιβές – αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:
•    Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.969.272 (79,0602% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
–    Υπέρ: 7.605.060
–    Κατά: 364.212
•    Αριθμός αποχών: 89.707
6.    Tο ΤΑΙΠΕΔ υπέβαλε κατά το άρθρο 39 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, αίτημα αναβολής συζήτησης του  θέματος 6 και με 8.055.860 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 79,9192% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ενέκρινε, η λήψη απόφασης για το έκτο θέμα – Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  –  να αναβληθεί για τις 08 Ιουλίου 2016, στην έδρα της εταιρίας στην Αποθήκη Δ’ στην Α’ Προβλήτα του λιμένος και ώρα 13:00.    
7.    Ενέκρινε τις δαπάνες α) για την εκπόνηση των μελετών που αφορούν την ολοκλήρωση του έργου «Κάθετος άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό» μέχρι του ποσού των 400.000€ όταν αυτές συμβασιοποιηθούν. β) για την πληρωμή της δαπάνης για τη διαχείριση των μελετών από την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» ύψους 10% επί της αμοιβής των μελετών. και γ) για την ανακατασκευή του κτηρίου του Απεντομωτηρίου για τη δημιουργία Υποδομών Φυτό-υγειονομικών Ελέγχων στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαπίστευση του ΟΛΘ ως Designated Port Entry και να εξασφαλιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η δημόσια υγεία. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:
•    Αριθμός  μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.969.272 (79,0602% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
–    Υπέρ:7.544.743
–    Κατά: 424.529
•    Αριθμός αποχών:  89.707

8.    Ανακοινώσεις
Ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η εκλογή των κ.κ. Άγγελου Βλάχου,  Παναγιώτη Καρδαρά,  και Δημήτριου Μπίκα, ως μη εκτελεστικά μέλη (αποφάσεις Δ.Σ. 6278/01.07.2015 και 6378/23.10.2015) σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Αλέξανδρου Χλωρού, Αναστάσιου Κανταρά και Γεωργίου Λαζαρίδη. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση επικυρώθηκε ο ορισμός του κ. Κωνσταντίνου Καρούλη – (εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής) ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ κ.Δημήτριος Μακρής αναφέρθηκε στο θέμα των προσφύγων που διαμένουν προσωρινά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως «άτυπη δομή».

Close Menu