Skip to main content
Αναζήτηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

O Αθανάσιος Λιάγκος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.), Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας». Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.), Αντιπρόεδρος, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ Α.Ε.).

Έχει διατελέσει στέλεχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ως συντονιστής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Λιμένων και Μαρινών, καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων της Ελλάδας.

Επίσης, κατείχε θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους σε τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέλους Διοικητικών Συμβουλίων στις προαναφερθείσες εταιρείες.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικής στρατηγικής και διακυβέρνησης. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜBA.

Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Προγράμματος Executive MBA του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Μεταπτυχιακό (MsC) στην Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων.

Τέλος, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Eίναι Πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάκτορας Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέλος από το 1984 ΤΕΕ. και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Κάτοχος του Certificate for the 2018 C-Blue Training Program των CMPort και Shanghai Maritime University. Εργάζεται από το 1984 ως ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής και επιβλέπων μηχανικός με σαράντα έτη εμπειρίας στον σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων, στη λειτουργική διαμόρφωση χώρων και οργάνωση εργοταξίων. Στην επιχειρηματική του δραστηριότητα περιλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία επί δεκατρία έτη ως εταίρου και διαχειριστή της εκδοτικής – διαφημιστικής – κατασκευαστικής εταιρείας Ευρωδιάσταση ΕΠΕ.
Υπηρέτησε σε οργανισμούς σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης και διατέλεσε μέλος σε διάφορους συλλόγους, πολιτιστικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια.
Την περίοδο 2005-2011 ως αρχιτέκτων στο γραφείο Νομάρχη και υπεύθυνος σχεδιασμού και λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου “Πολυχώρος Απόλλων” της Νομαρχίας Πειραιά. Διετέλεσε Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου “Μεταξά” στον Πειραιά από 17/10/2011 έως 27/12/2013.

Από το 2008 έως το 2010 ως εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ συμμετείχε ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Πολεοδομίας Πειραιά.
Από το 2005 έως το 2010 συμμετείχε στην επικουρική εργασία στήριξης των μελών ΔΕΠ στον Tομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ.
Από 23/03/2018 μέχρι σήμερα συμμετέχει ως ανεξάρτητο μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Επίσης, με την ιδιότητα του μηχανικού και έχοντας διατελέσει ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου στις κατά τον νόμο αρμοδιότητες περιλαμβάνονται θέματα αντιπροσωπευτικά στους πυλώνες που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕSG), διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία επί των θεμάτων που άπτονται της αναγνώρισης των κινδύνων σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Έχει διακριθεί και τιμηθεί από πλείστους φορείς, και έχει λάβει διεθνή αναγνώριση για το συγγραφικό του έργο, καθώς έχει συγγράψει και έχει διατελέσει επικεφαλής έκδοσης πλείστων βιβλίων για τον ευρωπαϊκό περιηγητισμό και τον ελληνικό πολιτισμό, με έμφαση στην αρχιτεκτονική κληρονομιά στα λιμάνια της Μεσογείου, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Bibliotheca Alexandrina (Διεθνής Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας).

Επί 25 χρόνια και πλέον χρόνια κατείχε διευθυντικές θέσεις στον τομέα της διαχείρισης λιμένων και στην εφοδιαστική, διαθέτοντας διεθνή διοικητική εμπειρία με επιχειρησιακή αριστεία σε τερματικούς σταθμούς πολλαπλών χρήσεων, στην διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, στις συνδυασμένες μεταφορές και εκτενή τεχνογνωσία στις λειτουργικές δομές, στην επιχειρηματική ανάπτυξη, στην οργανωτική αναδιάρθρωση και βελτιστοποίηση.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Μεταφορές και λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας του στον λιμενικό κλάδο, έχει υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις μεταξύ των οποίων στον Ολλανδικό λιμενικό κλάδο, όπως στο λιμάνι του Ρότερνταμ, και ως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) σε Τερματικούς Σταθμούς πολλαπλών χρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2008, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν εταίρος σε δικηγορική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, διατελεί Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας σε Όμιλο εταιρειών με πολυσχιδή δραστηριότητα και είναι μέλος Δ.Σ. εταιρειών.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, ειδικά στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού και εξειδικεύεται σε θέματα αποκτήσεων, συγχωνεύσεων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ιδιαίτερη έμφαση σε χρηματιστηριακές δικαιοπραξίες.

Στέλεχος υψηλής εξειδίκευσης με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένων 7 ετών στον κλάδο των σταθμών εμπορευματοκιβωτίων. Έμφαση στη μεγέθυνση και ανάπτυξη, καθώς και στη διαχείριση της αλλαγής σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Με επιτυχίες που αφορούν διάφορους τύπους ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιχειρήσεων, των επενδυτικών ταμείων, των ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, των κρατικών επιχειρήσεων.

Η κα. Zonglyu LU εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Terminal Link το 2019 και πλέον υπηρετεί ως Διευθύντρια Έργων και Εμπορική Διευθύντρια.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μηχανική Logistics του Πανεπιστημίου Ναυτιλιακών Σπουδών της Σαγκάης και έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας, με εκτενή τεχνογνωσία στη λειτουργία σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, το μάρκετινγκ, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη διαχείριση έργων, τις δημόσιες σχέσεις κλπ.

O κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), είναι μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΟΛΘ Α.Ε.

Ο κ. Σταμπουλίδης είναι ένα καταξιωμένο και καταρτισμένο στέλεχος, με σημαντική θητεία σε διοικητικές θέσεις εταιρειών και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με μια σταδιοδρομία 15 ετών σε εκτελεστικές θέσεις ευθύνης, ο κ. Σταμπουλίδης θα συνδράμει το Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. σε μια σειρά τομέων που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον αναπτυξιακό και επενδυτικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, διαθέτει εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς του σχεδιασμού πλάνων ανάπτυξης δράσεων, της αναδιάρθρωσης δομών και της εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, ενώ έχει διαχειριστεί ποικίλα τεχνικά και χρηματοοικονομικά έργα, καθώς και έργα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης εταιρικών διαδικασιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής του, δίνει έμφαση στην προώθηση καινοτομιών και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας οργανωσιακών δομών και διαδικασιών.

Την περίοδο 2019-2021 διετέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προωθώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων συμβάσεων.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2011 και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ποινικό Δίκαιο και την Εγκληματολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνεργαζόταν μέχρι το 2017 με δικηγορική εταιρία στη Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο. Το 2019 εντάχθηκε στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών της ΟΛΘ Α.Ε., του οποίου διατελεί Επικεφαλής από τον Δεκέμβριο 2022. Διαθέτει εμπειρία σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης, ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών, εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών.

Η Αγγελική Σαμαρά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης από το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ).

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Λογιστικής καθώς και στην εποπτεία της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Ελέγχου. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του ΣΟΕΛ. Υπήρξε εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης για τα Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και την Εταιρική Διακυβέρνηση και μέλος της ομάδας εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διαμόρφωση νέου Σχεδίου Λογαριασμών Λογιστικής για τη Γενική Κυβέρνηση. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΟΕΛ για τη διενέργεια των Επαγγελματικών Εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. και Alpha Life AAEZ. Έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας στην ΕΛΤΕ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας εκ μέρους των επιχειρήσεων (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD). Επίσης έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που έχουν διοργανωθεί από το Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) αναφορικά με τη διασφάλιση της υποβολής των εκθέσεων βιωσιμότητας.

Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Λογιστικής και Ελεγκτικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Χρηματοοικονομική Αναφορά, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τη Λογιστική, την Ελεγκτική, τις Επιτροπές Ελέγχου και τα ESG. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Είναι Οικονομολόγος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Τραπεζική». Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εργάστηκε ως υπάλληλος και στην συνέχεια ως ελεγκτής σε πολλά αντικείμενα στην ΔΟΥ Α’ Σερρών. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής από το ΕΚΔΑ και εργάζεται στην ΑΑΔΕ ως Οικονομικός Επιθεωρητής εσωτερικού ελέγχου στο τμήμα Δ‘ Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του όλα αυτά τα χρόνια έχει πραγματοποιήσει αρκετούς εσωτερικούς ελέγχους σε πολλές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε όλη την Ελλάδα.

Διετέλεσε Διευθυντής της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης εποπτεύοντας και συντονίζοντας όλες τις ΔΟΥ στους Νομούς της Θεσσαλίας της Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκλέχθηκε Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν Σερρών το 2004, 2007, 2009 και ήταν μέλος της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και πρόεδρος της επιτροπής ισολογισμού και απολογισμού του προϋπολογισμού του Κράτους.

Εισηγητής σε προϋπολογισμούς και σε πολλά φορολογικά και αλλά νομοσχέδια. Διαθέτει πλούσια συνδικαλιστική, πολιτιστική και κοινωνική παρουσία και δράση.

Σπούδασε Μηχανικός στη Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ (1975-1980). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc) από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (1981-1982) και Διδακτορικό τίτλο σπουδών (Ph.D) από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ΗΠΑ (1982-1985).

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΚΟ Α.Ε. (1990-1993), αναπτυξιακής εταιρείας που εκτελεί μεγάλα ενεργειακά, αρδευτικά και χωροταξικά projects.

Στη συνέχεια Διευθύνων Σύμβουλος του Κ.ΕΠ.Α. (1994-2004), αναπτυξιακής εταιρείας που ίδρυσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, και που χρηματοδότησε και εξακολουθεί να χρηματοδοτεί εξαιρετικά μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων και μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, διαχειριζόμενη πόρους ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων σχεδιασμένων για τον ιδιωτικό τομέα.

Στη συνέχεια ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και CEO της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ΟΛΘ ΑΕ (2004-2010), εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ΕΛΙΜΕ και μετέπειτα της ΕΚΑΛ (Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξςη Λιμένων), μέλος του Δ.Σ. της ESPΟ (European Seaport Organization) ως εκπρόσωπος των Ελληνικών Λιμένων. Από το 2010 έως σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής της PFIC Ltd, μεγάλης χημικής βιομηχανίας παραγωγής φωσφορικών λιπασμάτων (2010-σήμερα) με προσωπικό άνω των 1000 εργαζομένων.

Συμμετείχε σε επιτροπές παρακολούθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών (Interreg, Retex, Valoren, Leader, τομεακών και περιφερειακ’ων προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλασίου Στήριξης).

Ερευνητική και διδακτική εμπειρία στους τομείς της μηχανικής των ρευστών.

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

    Με την εγγραφή σας, δηλώνετε αποδοχή των όρων χρήσης.

    Close Menu