Skip to main content
Αναζήτηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

O Αθανάσιος Λιάγκος είναι Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε., Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας». Κατείχε θέση Αντιπροέδρου, αν. Διευθύνοντα Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.

Διετέλεσε στέλεχος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου ως συντονιστής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Λιμένων και Μαρινών, καθώς και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων της Ελλάδας.

Επίσης, κατείχε θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους σε τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέλους Διοικητικών Συμβουλίων στις προαναφερθείσες εταιρείες.

Έχει πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικής στρατηγικής και διακυβέρνησης. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜBA, από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Εργάστηκε σε εκτελεστικές θέσεις στoν λιμενικό κλάδο τα τελευταία 20 χρόνια.

Πριν από τη CMA, εργάστηκε για 12 έτη σε διάφορες θέσεις ως Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος σε 3 γαλλικούς Οργανισμούς Λιμένων.

Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Διευθυντή Κεντρικού Σταθμού (CMAT και Terminal Link) στη CMA CGM και τα τελευταία 7,5 χρόνια υπηρέτησε ως Διευθυντής Σταθμού του ομίλου CMA CGM, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της CMA Terminals Holding και Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Terminal Link.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2008, έχοντας διατελέσει στο παρελθόν εταίρος σε δικηγορική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, διατελεί Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας σε Όμιλο εταιρειών με πολυσχιδή δραστηριότητα και είναι μέλος Δ.Σ. εταιρειών.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, ειδικά στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού και εξειδικεύεται σε θέματα αποκτήσεων, συγχωνεύσεων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ιδιαίτερη έμφαση σε χρηματιστηριακές δικαιοπραξίες.

Η κα. Zonglyu LU εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Terminal Link το 2019 και πλέον υπηρετεί ως Διευθύντρια Έργων και Εμπορική Διευθύντρια.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μηχανική Logistics του Πανεπιστημίου Ναυτιλιακών Σπουδών της Σαγκάης και έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας, με εκτενή τεχνογνωσία στη λειτουργία σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, το μάρκετινγκ, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη διαχείριση έργων, τις δημόσιες σχέσεις κλπ.

O κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), είναι μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΟΛΘ Α.Ε.

Ο κ. Σταμπουλίδης είναι ένα καταξιωμένο και καταρτισμένο στέλεχος, με σημαντική θητεία σε διοικητικές θέσεις εταιρειών και οργανισμών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με μια σταδιοδρομία 15 ετών σε εκτελεστικές θέσεις ευθύνης, ο κ. Σταμπουλίδης θα συνδράμει το Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. σε μια σειρά τομέων που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τον αναπτυξιακό και επενδυτικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, διαθέτει εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς του σχεδιασμού πλάνων ανάπτυξης δράσεων, της αναδιάρθρωσης δομών και της εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, ενώ έχει διαχειριστεί ποικίλα τεχνικά και χρηματοοικονομικά έργα, καθώς και έργα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης εταιρικών διαδικασιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής του, δίνει έμφαση στην προώθηση καινοτομιών και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας οργανωσιακών δομών και διαδικασιών.

Την περίοδο 2019-2021 διετέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προωθώντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων συμβάσεων.

O κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος είναι Αρχιτέκτων μηχανικός μέλος από το 1984 ΤΕΕ. Πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διδάκτορας Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κάτοχος του Certificate for the 2018 C-Blue Training Program των CMPort και Shanghai Maritime University.

Εργάζεται από το 1984 μέχρι σήμερα ως ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής και επιβλέπων μηχανικός με τριάντα πέντε και πλέον έτη εμπειρία στον σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων, στην λειτουργική διαμόρφωση χώρων και οργάνωση εργοταξίων. Στην επιχειρηματική του δραστηριότητα περιλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία επί δεκατρία έτη ως εταίρου και διαχειριστή της εκδοτικής-διαφημιστικής- κατασκευαστικής εταιρείας Ευρωδιάσταση ΕΠΕ.

Υπηρέτησε σε οργανισμούς σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης. Την περίοδο 2005-2011 ως αρχιτέκτων στο γραφείο Νομάρχη και υπεύθυνος σχεδιασμού και λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου “Πολυχώρος Απόλλων” της Νομαρχίας Πειραιά. Διετέλεσε Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου “Μεταξά” στον Πειραιά από 17/10/2011 έως 27/12/2013.

Από το 2008 έως το 2010 ως εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ συμμετείχε ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Πολεοδομίας Πειραιά. Από το 2005 έως το 2010 συμμετείχε στην επικουρική εργασία στήριξης των μελών ΔΕΠ στον Tομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ. Από 23/03/2018 μέχρι σήμερα συμμετέχει ως ανεξάρτητο μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Συνέγραψε και έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής έκδοσης, στην συγγραφή, τον σχεδιασμό και την επιμέλεια δεκαοχτώ και πλέον βιβλίων για τον ευρωπαϊκό περιηγητισμό και τον ελληνικό πολιτισμό, με έμφαση στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και στα λιμάνια της Μεσογείου, τα οποία έχουν κατατεθεί στην Bibliotheca Alexandrina (Διεθνής Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας). Το έργο του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, ενώ ο ίδιος έχει τιμηθεί για την προσφορά του από πλείστους φορείς. Από το 1984 είναι μέλος του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Συμμετείχε ως μέλος σε συλλόγους, πολιτιστικούς φορείς και εμπορικά επιμελητήρια.

Η Αγγελική Σαμαρά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης από το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ).

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της Λογιστικής καθώς και στην εποπτεία της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και του Ελέγχου. Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου του ΣΟΕΛ. Υπήρξε εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διδυμοποίησης για τα Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και την Εταιρική Διακυβέρνηση και μέλος της ομάδας εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διαμόρφωση νέου Σχεδίου Λογαριασμών Λογιστικής για τη Γενική Κυβέρνηση. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΟΕΛ για τη διενέργεια των Επαγγελματικών Εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και μέλος αρκετών άλλων επιτροπών του Πανεπιστημίου.

Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια Λογιστικής και Ελεγκτικής. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Χρηματοοικονομική Αναφορά, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τη Λογιστική, την Ελεγκτική και τις Επιτροπές Ελέγχου. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Ανώτερο  διοικητικό στέλεχος  που εργάζεται στον τομέα των logistics με 25 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από τις πρώτες γυναίκες στην Ελλάδα που έχουν σπουδάσει  και εργαστεί  στον τομέα της εφοδιαστικής  αλυσίδας  σε θέσεις ευθύνης .Με μεγάλη εμπειρία και γνώση στη διαχείριση έργων  και  στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών  και  κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σε Διεθνείς Μεταφορές  και Εμπόριο.

Είναι  παντρεμένη και μητέρα μιας κόρης. Από  το 1998 είναι μέλος και έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της EEL, συμμετέχει ως  μέλος  σε επιμελητήρια και εθελόντρια  σε  φιλανθρωπικούς συλλόγους.

Ας γνωριστούμε καλύτερα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

    Με την εγγραφή σας, δηλώνετε αποδοχή των όρων χρήσης.

    Close Menu