Skip to main content
Αναζήτηση

Σχολιασμός των οικονομικών καταστάσεων εννιαμήνου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ στις 29/11/2012 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου 2012 (1/1/-30/9/2012) από τις οποίες προκύπτουν τα εξής :

  • Tα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 14.679.008€, έναντι των 8.360.289€ του εννιαμήνου του 2011 εμφανίζονται δηλ. αυξημένα κατά 6.318.719€ και σε ποσοστό 75,58%.
  • Tα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 18.500.099€ έναντι των 10.618.659€ του εννιαμήνου του 2011, εμφανίζονται δηλ. αυξημένα κατά 7.881.440€ και σε ποσοστό 74,22%.
  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 17.219.338€ έναντι των 10.711.028€ του εννιαμήνου του 2011, εμφανίζονται δηλ. αυξημένα κατά 6.508.309€ και σε ποσοστό 60,76%.

 Ειδικότερα παρουσιάζεται: 

  • Aύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,73% (39.972.542€ έναντι 37.103.401€ της αντίστοιχης περιόδου του 2011 που οφείλεται κυρίως στην αύξηση  της διακίνησης  κατά 41,14% στο χύδην φορτίο, που είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις του Συμβατικού Λιμένα να αυξηθούν κατά 16,30%.   Η διακίνηση Ε/Κ σε TEUS παρουσίασε οριακή αύξηση 1,02% ενώ οι πωλήσεις του ΣΕΜΠΟ παρουσίασαν μείωση 2,68%, κυρίως λόγω μείωσης των εσόδων από αποθήκευτρα. Τα έσοδα προσόρμισης & παραβολής καθώς και τα έσοδα από παροχές   εμφανίζουν αύξηση κατά 9,26% και 47,25% αντίστοιχα, ενώ τα έσοδα από τους οργανωμένους σταθμούς αυτοκινήτων παρουσιάζουν μείωση κατά 17,56%.
  • Τα λοιπά έσοδα  κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής μαζί με τα έσοδα τόκων της ίδιας περιόδου ανέρχονται σε 4.855.940,26€ έναντι των 3.759.561,10€ του εννιαμήνου του 2011, εμφανίζονται δηλ. αυξημένα κατά 1.096.379,16€ και σε ποσοστό 29,16%.
  • Τα συνολικά έξοδα  κατά την ίδια περίοδο έφθασαν στο ποσό των 26.328.383 €, έναντι ποσού 30.244.314 € του αντίστοιχου εννιαμήνου του 2011, εμφανίζονται δηλ. μειωμένα κατά 3.915.931 € και σε ποσοστό  -12,95%, κυρίως λόγω μείωσης των αμοιβών τακτικού & λιμενεργατικού προσωπικού κατά 3.673.894€  και σε ποσοστό 24,47% από το εννιάμηνο του 2011.
Close Menu