Skip to main content
Αναζήτηση

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Ιουνίου 2013

Η Εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 27η Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αποθήκη Δ’ στην Α’ Προβλήτα του λιμένος, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 21 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.111.928 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,4755% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Με 8.111.928 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 80,4755% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρίας για την 13η εταιρική χρήση (1.1.2012 έως 31.12.2012), που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
 2. Με 8.111.928 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 80,4755% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διανομής μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 1,50 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 25% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 1,1250 €. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 17.7.2013, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 19.7.2013 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 23.7.2013.
 3. Με 8.111.928 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 80,4755% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης.
 4. Με 8.111.928 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 80,4755% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της έγκρισης αμοιβών – αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών – αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
 5. Με 8.111.928 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 80,4755% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με 8.109.167 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 80,4481% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 11ο Χιλιόμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 14451, Μεταμόρφωση, με Α.Μ.ΣΟΕΛ. Εταιρίας 107.
 6. Με 8.111.928 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 80,4755% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 8.108.867 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 80,4451% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 80,4451% το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί τροποποίησης των άρθρων 6 και 7 του Καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ, ως κατωτέρω:
  Το Άρθρο 6 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ ορίζει τα εξής: «Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει τουλάχιστον 51%».
  Η Τροποποίηση έχει ως εξής:
  « Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, πέραν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, και σε οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων».
  Επίσης το Άρθρο 7 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ ορίζει τα εξής: « Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών και να προσδιορίζεται ο τρόπος διάθεσής τους, με την προϋπόθεση ότι η οποιαδήποτε αύξηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου κάτω του 51%».
  Η Τροποποίηση έχει ως εξής:
  «Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να αυξάνεται, με τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο τρόπος κάλυψης, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσής τους, καθώς και η προθεσμία κάλυψης»
 7. Με 8.111.928 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 80,4755% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με 8.108.867 ψήφους υπέρ, ήτοι ποσοστό 80,44511% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την απόσυρση αυτού και τον ορισμό ως νέου θέματος, τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Σαουλίδη στις 20/3/2013,  από τον  κ. Χλωρό Αλέξανδρο, μετά από πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ.
 8. Στη συνέχεια ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους και συνδικαλιστές.
Close Menu