Skip to main content
Αναζήτηση

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Ιουνίου 2011

Η Εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 8η Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αποθήκη Δ’ στην Α’ Προβλήτα του λιμένος, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 17 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.957.095 μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

  1. Με 7.957.095 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,93% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Με 7.957.095 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,93% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της διανομής μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,21 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 21% και το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,1659 €. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουλίου 2011 καθώς επίσης η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 26η Ιουλίου 2011.
  3. Με 7.957.095 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,93% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με πλειοψηφία 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2010 – 31.12.2010.
  4. Με 7.957.095 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,93% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με πλειοψηφία 7.950.058 εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 11ο Χιλιόμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 14451, Μεταμόρφωση, με Α.Μ.ΣΟΕΛ. Εταιρίας 107 και συγκεκριμένα εξέλεξε ως τακτικούς ελεγκτές τους κ.κ. Xριστόδουλο Σεφέρη με ΑΜ ΣΟΕΛ 23431 και Ιωάννη Ψυχουντάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 20161 και αναπληρωματικούς ελεγκτές τους κκ. Νικόλαο Αργυρού με ΑΜ ΣΟΕΛ 15511 και Δέσποινα Ξενάκη με ΑΜ ΣΟΕΛ 14161.
  5. Με 7.957.095 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 78,93% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
  6. Επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των προοπτικών της.

 

Close Menu