Skip to main content
Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2021 και εξελίξεις του 2021

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.091.007 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία, κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 21η εταιρική χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.084.907 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)
 2. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών χρήσης 2020 και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,42 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 30.06.2021, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 01.07.2021 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 07.07.2021.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 300 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)
 3. Οι μέτοχοι ενημερωθήκαν από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020).
 4. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 6.400 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)
 5. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.083.271 ψήφοι (99,90 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)
 6. Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 7.783.071 ψήφοι (96,19 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 300.200 ψήφοι (3,71 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)
 7. Προ-ενέκρινε τις αμοιβές-αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.083.571 ψήφοι (99,91 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 7.436 ψήφοι (0,09 % επί των παρισταμένων)
 8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:
  • Υπέρ : 7.783.071 ψήφοι (96,19 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 300.200 ψήφοι (3,71 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)
 9. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.084.907 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)
 10. Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 7§4, 8§1, 9§§1,3,5, 10 (προσθήκη §3) και 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν.4706/2020 και διεύρυνση δραστηριότητας ΟΛΘ Α.Ε.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 10ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.057.064 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 27.843 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)
 11. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3§3 Ν.4706/2020, την οποία ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του την 28.05.2021 και βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thpa.gr
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)
 12. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 12ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)
 13. Η συζήτηση του 13ου θέματος «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου» αναβλήθηκε και θα συζητηθεί στην εξ αναβολής Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, όπως ορίζει ο νόμος.
 14. Ενέκρινε το 14ο θέμα «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας) και τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε.» όπως αναλύθηκε στα σχέδια αποφάσεων που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας www.thpa.gr.
  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 14ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Υπέρ : 8.057.364 ψήφοι (99,58 % επί των παρισταμένων)
  • Κατά : 27.543 ψήφοι (0,34 % επί των παρισταμένων)
  • Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

Ακολούθως, ανακοινώθηκε η αποδοχή της παραίτησης του κ. Boris Wenzel από Μέλος του Δ.Σ. και από τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Henrik Jepsen αναφέρθηκε συνοπτικά στα ετήσια αποτελέσματα του 2020 σε σχέση με το 2019, όπως αυτά παρουσιάστηκαν ήδη στην Ετήσια ενημέρωση των Αναλυτών, ενώ αναφορικά με τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2021 – οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του Covid-19, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την διάρκεια και το βάθος της κρίσης – οι διακινούμενοι όγκοι εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά στο σύνολό τους, σε σχέση με τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Αναφορικά τέλος με την έμμεση μέτοχο «Belterra Investments Ltd.» (Προτείνων), η οποία κατέστη υπόχρεη για την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους μειοψηφίας της ΟΛΘ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 3461/2006, καθώς υπερέβη το κρίσιμο όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ Α.Ε. μετά την συναλλαγή της 04/06/2021, αναφέρθηκε πως επί του παρόντος, τηρεί την τυπική και δέουσα επικοινωνία με την εκδότρια ΟΛΘ Α.Ε. και τις Αρχές. Προετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο υποβολής του υποχρεωτικού Ενημερωτικού Δελτίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και για όλες τις επόμενες ενημερώσεις, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος.

Η επένδυση του Προτείνοντος στην Εταιρεία εντάσσεται στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής του για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στην διαχείριση Λιμένων. Δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στη στρατηγική και στους επιχειρηματικούς στόχους της ΟΛΘ Α.Ε., ενώ δεν υφίσταται πρόθεση εξόδου της εισηγμένης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. έχει συγκεκριμένο ρόλο βάσει του νομοθετικού πλαισίου για τις Δημόσιες Προτάσεις, όπως την υποβολή Αιτιολογημένης Γνώμης σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση και θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται εκ του νόμου για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Close Menu