Skip to main content
Αναζήτηση

Ορθή Επανάληψη – Ανακοίνωση Aπόφασης Εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/07/2021

Η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 12η Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια της από 23/06/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η εξ’ αναβολής συνεδρίαση της παραπάνω Συνέλευσης για τη συζήτηση του 13ου θέματος «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου», στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 20 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.049.399 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στην συνεδρίαση, κατόπιν ψηφοφορίας και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων ανεξαρτήτων μελών, αφετέρου δε με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής των κ.κ.: Αθανάσιου Λιάγκου, Franco Nicola Cupolo, Artur Davidian, FU Baiqiao (Leon) , Άγγελου Βλάχου και Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, καθώς και της εκλογής των κ.κ.: Laurent Martens, Αγγελικής Σαμαρά και Ειρήνης Χάδιαρη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι 5ετής και συγκεκριμένα μέχρι τις 12/07/2026, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου
2. Franco Nicola Cupolo του Giuseppe
3. Artur Davidian του Eduard
4. Laurent Martens του Andre
5. FU Baiqiao (Leon) του Jinlong FU
6. Άγγελος Βλάχος του Φωτίου
7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου
8. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου
9. Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη

 

Όλα τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη στο σύνολό τους διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, ενώ δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Σημειώνεται επίσης ότι πληρείται το κριτήριο του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, που δεν πρέπει να υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα βιογραφικά σημειώματα των εκλεγέντων μελών τέθηκαν στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τις δέουσες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της, όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 όσο και του άρθρου 9 παρ, 1 &2 του Ν. 4706/2020, τους κ.κ.:

1) Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου
2) Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου και
3) Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη,

δεδομένου ότι, κατόπιν εξέτασης και όπως διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 13ο θέμα είχαν ως εξής:

• Υπέρ: 7.016.605 ψήφοι (87,17% επί των παρισταμένων)
• Κατά: 300.200 ψήφοι (3,73% επί των παρισταμένων)
• Αποχή: 732.594 ψήφοι (9,10% επί των παρισταμένων)

Close Menu