Skip to main content
Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07.07.2017

Η Εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ανακοινώνει ότι την 7η Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο Hyatt Regency Thessaloniki, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.911.387 μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,4859% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρίας για την 17η εταιρική χρήση (1.1.2016 έως 31.12.2016), που συνοδεύεται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.911.087 (78,4829% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
   – Υπέρ: 7.911.087
   – Κατά: 0
  • Αριθμός αποχών: 300
 2. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,49 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,4165 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 31.07.2017, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 01.08.2017 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 04.08.2017. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:7.911.387 (78,4859% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
   – Υπέρ: 7.906.687
   – Κατά: 4.700
  • Αριθμός αποχών: 0
 3. Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.911.387 (78,4859% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
   – Υπέρ: 7.909.887
   – Κατά: 1500
  • Αριθμός αποχών: 0
 4. Κατόπιν σχετικής πρότασης του ΤΑΙΠΕΔ με ποσοστό 74,2678% επί του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ως την ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 2017, η εταιρεία “ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ), ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Χειμάρρας 8Β, 15125 Μαρούσι, με Α.Μ.ΣΟΕΛ. Εταιρίας 107, με αμοιβή 46.500 ευρώ.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα διαμορφώθηκαν τελικά ως εξής:
  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.911.387 (78,4859% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
   – Υπέρ: 7.486.194
   – Κατά: 425.193
  • Αριθμός αποχών: 0
 5. Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και τις αμοιβές – αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.911.387 (78,4859% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
   – Υπέρ: 7.909.342
   – Κατά: 2.045
  • Αριθμός αποχών: 0
 6. Εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:
  • Δημήτριο Ρούτο, Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου, συνταξιούχο τραπεζικό που διαθέτει γνώση στην ελεγκτική και λογιστική
  • Γεώργιο Τοζίδη, συνταξιούχο τραπεζικό
  • Χρήστο Βογιατζή, λογιστή φοροτεχνικό Α’ τάξης

  Επιπλέον ενέκρινε την ενοποίηση Ελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Ελέγχου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.911.387 (78,4859% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
   – Υπέρ: 7.911.387
   – Κατά: 0
  • Αριθμός αποχών: 0
 7. Ενέκρινε την δαπάνη για την επισκευή του περιπολικού σκάφους (ΠΛΣ 125), το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την ασφάλεια του Λιμένα Θεσσαλονίκης και την εφαρμογή του Κώδικα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) ποσού έως 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:
  • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.911.387 (78,4859% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
   – Υπέρ: 7.911.387
   – Κατά: 0
  • Αριθμός αποχών: 0
 8. Το θέμα της τροποποίησης του άρθρου 10 του καταστατικού της ΟΛΘ ΑΕ, κατόπιν προτάσεως του ΤΑΙΠΕΔ δεν συζητήθηκε και δεν λήφθηκε απόφαση
 9. Ανακοινώσεις
  Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ορισμό του κ. Τσιαπακίδη Κων/νου, Προέδρου του Συμβουλίου της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσ/νίκης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και εκπρόσωπο του Δήμου Θεσ/νίκης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Δημαρέλου, σύμφωνα με την αριθ. 816/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Δημαρέλου, δηλ. έως 5/11/2019.
Close Menu