Skip to main content
Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.06.2019

Η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Mediterranean Palace. Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.007.616 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,4406% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν φανερής ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την 19η εταιρική χρήση (1.1.2018 έως 31.12.2018), που συνοδεύεται από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.006.716
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 900
 1. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,57 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5130 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 02.07.2019, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 03.07.2019 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 08.07.2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.007.616 (79,4406% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.007.616
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 0
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.004.016 (79,4049% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.753.600
  • Υπέρ: 1.250.416
 • Αριθμός αποχών: 3.600
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.753.600
  • Υπέρ: 1.253.116
 • Αριθμός αποχών: 900
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.032 (79,4249% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.006.032
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 1.584
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.004.032 (79,4051% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.003.687
  • Κατά: 345
 • Αριθμός αποχών: 3.584
 1. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.007.616 (79,4406% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.007.616
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 0
 1. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να

μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων (συνδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.979.173
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 900

 

Διάφορες Ανακοινώσεις

 

Ανακοινώθηκε η εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Cedric Garnier σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού  μέλους κ. Yong Yu και ο ορισμός του κ. Athur Davidian από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτελεστικό.

Close Menu