Skip to main content
Αναζήτηση

Δελτίο Τύπου 16.11.2015 – Παρουσίαση του master plan στους φορείς της πόλης

Το προσχέδιο του Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης (master plan) του Λιμένος της Θεσσαλονίκης σε βάθος 25ετίας, στο οποίο προσδιορίζονται οι χρήσεις και οι όροι δόμησης εντός λιμενικής ζώνης, παρουσιάστηκε σήμερα στους φορείς της πόλης σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Δ’. Ο Λιμένας της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο μεγάλο λιμάνι που προετοιμάζεται να υποβάλει προς έγκριση master plan με βάση το νόμο 4150/2013.
    Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Δημήτρης Μακρής, ανέφερε ότι στόχος του master plan είναι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του Λιμένα, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο λιμενικό ανταγωνισμό ως σημαντικός Λιμένας – πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Στο πρώτο στάδιο έγινε πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση του σχεδίου ανάπτυξης του Λιμένος, στην οποία ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις φορέων και πελατών της ΟΛΘ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τους φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες, ο φάκελος του master plan θα υποβληθεί τον Ιανουάριο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προς έγκριση, η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016. Η έγκριση του master plan ουσιαστικά διασφαλίζει τις μελλοντικές χρήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εξάλλου, εκπονείται και το business plan, το οποίο θα εξειδικεύει το ύψος των επενδύσεων για την πενταετία 2016 – 2020», τόνισε.
Η μελετητική ομάδα, στην οποία το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ ανέθεσε την εκπόνηση του master plan, παρουσίασε διεξοδικά τη μεθοδολογία και τις προβλέψεις διακίνησης φορτίων ανά κατηγορία και επιβατών, καθώς επίσης τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Λιμένος Θεσσαλονίκης, τις ευκαιρίες και τις απειλές του λιμενικού ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, ανέπτυξε το σχέδιο χρήσεων γης και όρων δόμησης και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρίας, ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές στρατηγικές επενδύσεις:

•    Επέκταση του κρηπιδώματος 26 του 6ου προβλήτα για τη δημιουργία κρηπιδωμάτων μεγαλύτερου βάθους -16m και για την αύξηση της δυναμικότητας του ΣΕΜΠΟ, ώστε να εξυπηρετεί το προβλεπόμενο ετήσιο μεταφορικό φόρτο περίπου 1,4 εκατ. TEUs.
•    Επέκταση του κρηπιδώματος 24 του 6ου προβλήτα για τη δημιουργία κρηπιδωμάτων μεγαλύτερου βάθους -16m και την ανάπτυξη  νέας τερματικής εγκατάστασης χύδην φορτίου υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, ώστε να εξυπηρετεί την προβλεπόμενη ετήσια διακίνηση ξηρού χύδην φορτίου περίπου 8 εκατ. τόνων.
•    Διαμόρφωση του προβλήτα 2 ως σύγχρονης τερματικής εγκατάστασης υποδοχής κρουαζιέρας, για υπηρεσίες λιμένα αφετηρίας (Home Port) και για υπηρεσίες διερχόμενων κρουαζιερόπλοιων (Transit), με δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 150.000 επιβατών ετησίως. 
•    Ενοποίηση των προβλητών 4 και 5 για τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου σε έκταση προβλήτα, που θα διαθέτει στο μέτωπο νέο κρηπίδωμα μεγαλύτερου βάθους -15m.  Ο νέος προβλήτας θα λειτουργεί ως Πολυχρηστικός Τερματικός Σταθμός (Multipurpose Terminal) με κυριότερη δραστηριότητα την εξυπηρέτηση Γενικού Φορτίου (steel products, κ.α.). Θα μπορεί να εξυπηρετεί προβλεπόμενη ετήσια διακίνηση γενικού φορτίου μεγαλύτερη των 1 εκατ. τόνων.
•    Αξιοποίηση της λιμενολεκάνης μεταξύ του 1ου και 2ου προβλήτα για τη δημιουργία υδατοδρομίου και τουριστικού καταφυγίου μεγάλων τουριστικών σκαφών (mega yachts).
•    Ανακαίνιση του διατηρητέου κτιρίου του Επιβατικού Σταθμού (πρώην Τελωνείου) του Λιμένα Θεσσαλονίκης και αξιοποίησή του ως χώρου πολλαπλών χρήσεων συνδεδεμένων με την επιβατική και τουριστική δραστηριότητα του Λιμένα, καθώς και με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της πόλης. 

Μετά την παρουσίαση της μελέτης ακολούθησε έντονη συζήτηση με προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια επί του σχεδίου από τους εκπροσώπους των φορέων. Από την πλευρά του, ο κ. Μακρής τους κάλεσε να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό τις προτάσεις τους εγγράφως, έτσι ώστε να εξεταστούν από κοινού διεξοδικά και να ενσωματωθούν στη μελέτη, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς, ο Δήμαρχος Δέλτα, Ευθύμης Φωτόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Κυριάκος Λουφάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων, Βασίλης Καμπάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Κώστας Καρούλης, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Θεσσαλονίκης, πλοίαρχος Νικόλαος Κλιάκας, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένος, Μιχάλης Στόικος, η γενική γραμματέας Φανή Γουργούρη και μέλη της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος, ο πρόεδρος Συμεών Λευθεριώτης και μέλη της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος, καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ-HELEXPO.

Close Menu