Skip to main content
Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2020 και εξελίξεις του 2020

Η ΟΛΘ Α.Ε (εφεξής και η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 23 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.032.035 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 20η εταιρική χρήση (01/01/2019 – 31/12/2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.030.920, ήτοι 79,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.003.377
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 1.115

2.       Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,17 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 06.07.2020, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 07.07.2020 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 13.07.2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.175
  • Κατά: 27.843
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.028.220, ήτοι 79,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.781.143
  • Υπέρ: 1.247.077
 • Αριθμός αποχών: 3.815
 1. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.716.462
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη Χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.029.318, ήτοι 79,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.000.032
  • Κατά: 29.286
 • Αριθμός αποχών: 2.717
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.029.318, ήτοι 79,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.712.962
  • Κατά: 316.356
 • Αριθμός αποχών: 2.717
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.028.818, ήτοι 79,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.712.962
  • Κατά: 315.856
 • Αριθμός αποχών: 3.217
 1. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.475
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την εκλογή του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30.7.2019 ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Cedric Garnier κατά το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.716.462
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,9 και 11 του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 10ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.175
  • Κατά: 27.843
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 & 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.030.420, ήτοι 79,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.002.877
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 1.615
 1. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 12ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.475
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 13ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.299.424, ήτοι 72,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 6.983.868
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 732.611
 1. Ενέκρινε την λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 14ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
 • Υπέρ: 8.003.975
 • Κατά: 28.043
 • Αριθμός αποχών: 17

 

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Henrik Jepsen αναφέρθηκε στα κάτωθι:

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2019 ανέρχονται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2018, παρά την αύξηση κατά 18% των εσόδων, καθώς τα αποτελέσματα του 2019 έχουν επηρεαστεί από μια σειρά φορέων κόστους. Οι εν λόγω παράγοντες, επηρέασαν ολόκληρο το 2019, ενώ είχαν μερικώς μόνο, περιληφθεί κατά την διάρκεια του 2018, δεδομένης και της περιόδου ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις είχαν αναστραφεί το 2018, επηρεάζοντας συνεπώς θετικά τα αποτελέσματα του 2018.  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα εκτιμώνται ικανοποιητικά, δεδομένου ότι αναδεικνύουν βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, εάν γίνει αναπροσαρμογή με βάση τους παράγοντες που αναφέρθηκαν.

Οι επιδόσεις του 2020 έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του Covid-19, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την διάρκεια και το βάθος της κρίσης, η οποία θα επηρεάσει το σύνολο του 2020.

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει την συνολική διακίνηση των φορτίων της Εταιρείας από τα μέσα Μαρτίου του 2020 και μετέπειτα, ωστόσο, δεδομένης της σχετικά ισχυρής επίδοσης στους διακινούμενους όγκους τους πρώτους μήνες του έτους, ο αρνητικός αντίκτυπος του πρώτου τριμήνου ήταν σχετικά ήπιος. Η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5% (σε TEUs) το πρώτο τρίμηνο του 2020, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα (σε τόνους) έπεσε 8%, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έπεσε κατά 6%, και η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα έπεσε κατά 31%, συγκρινόμενη πάντοτε με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2020, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έπεσε 1%, ενώ η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα έπεσε κατά 19%, συγκρινόμενη με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Αν και επικρατεί σημαντική αβεβαιότητα για το αντίκτυπο της πανδημίας για το υπόλοιπο του έτους (2020), οι διακινούμενοι όγκοι αναδεικνύουν θετική τάση από τα χαμηλότερα επίπεδα που σημειώθηκαν τον Απρίλιο του 2020. Η Διοίκηση της Εταιρείας, τηρεί συνεπώς, ήπια αισιοδοξία, για την ενδεχόμενη συνέχεια της εν λόγω ανοδικής τάσης.

 

 

 

 

 

Close Menu