Skip to main content
Αναζήτηση

FUTUREMED εργαστήριο επαγγελματιών στην Όλμπια

Στις 28 Οκτωβρίου 2014, το FUTUREMED παρείχε ένα εργαστήριο επαγγελματιών στην Όλμπια προς τους τοπικούς φορείς, με τίτλο «Μπροστά προς το Ναυτικό Ενιαίο Παράθυρο».

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του έργου, στις 28 Οκτωβρίου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ναυτιλιακής Διεύθυνσης της Όλμπια,, το FUTUREMEDπαρείχε ένα εργαστήριο επαγγελματιών στους τοπικούς φορείς με τίτλο «Μπροστά προς το Ναυτικό Ενιαίο Παράθυρο». Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου για την μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, όπου η Λιμενική Αρχή της βόρειας Σαρδηνίας εμπλέκεται έντονα.

Το εργαστήριο είχε ως στόχο να παρουσιάσει τα οφέλη του Ενιαίου Ναυτιλιακού και Τελωνειακού Παραθύρου και του Κοινοτικού Συστήματος των Λιμανιών. Η αυξημένη ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στους λιμένες της θάλασσας της Μεσογείου, βασίζεται στην εισαγωγή της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη διαχείριση των λιμενικών εργασιών. Όλα αυτά, με την προοπτική της δημιουργίας ενός πιο βιώσιμου συστήματος μεταφορών.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς από το Λιμεναρχείο της Βόρειας Σαρδηνίας και της Ναυτιλιακής Διεύθυνσης, αντίστοιχα από τον Δρ GiovaniFabioSechi– που ενεργεί ως Γενικός Γραμματέας – και από τον Διοικητή (Λιμεναρχείου) CarloAlbertoNebbiaColomba, δεύτερος στην ιεραρχία. Μεταξύ των ομιλητών, επίσης συμμετείχε, ο Δρ Franco Schina που εκπροσωπεί την Περιφέρεια Lazio, στα πλαίσια του ρόλου του FUTUREMEDως επικεφαλής του έργου.

Η συνάντηση έγινε υπό την προεδρία του Διοικητή (Λιμεναρχείου) RaffaeleEsposito – Προϊστάμενος του Τμήματος της Τεχνικής Διοίκησης.

Το εργαστήριο περιελάμβανε επίσης μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, υπό την προεδρία του Δρ Andrea Campagna, επιστημονικός συντονιστής του έργου FUTUREMED, με τη συμμετοχή του Δρ Massimo Mura από την Moby Lines και του καθηγητή Carlo Marcetti από το Πανεπιστήμιο του Κάλιαρι.

Το σημείο εκκίνησης του εργαστηρίου ήταν η ανάλυση του ενιαίου θαλάσσιου Παραθύρου, που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των διοικητικών οργάνων (Τελωνεία, Γραφεία Λιμανιού, Λιμεναρχεία, κλπ) και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εισαγωγών/εξαγωγών (ναυτιλιακές εταιρείες, λιμενικές επιχειρήσεις…), προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος logistics και να μειωθεί σημαντικά τόσο ο χρόνος που απαιτείται για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων όσο και το κόστος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια.

Επιπλέον, η σταδιακή και συστηματική εξαφάνιση των εγγράφων που χρησιμοποιούνται από τους φορείς πλοίων θα πρέπει να εξασφαλίζεται από μια πραγματική ηλεκτρονική μετατροπή των δεδομένων, χάρη σε μια ενιαία ηλεκτρονική διασύνδεση ικανή να λαμβάνει και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, της εθνικής νομοθεσίας και των τοπικών διατάξεων.

Ταυτόχρονα θα υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, επιτρέποντας έτσι να γνωρίζουμε τον όγκο της κυκλοφορίας, ακόμη και πριν το πλοίο φτάσει στο λιμάνι, Κατά συνέπεια, θα οργανώνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων του λιμένα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής και να αυξηθεί η αποδοτικότητα.

Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος που επιδιώκεται από τους εταίρους του έργου FUTUREMED, και ιδιαίτερα από τη Λιμενική Αρχή της Βόρειας Σαρδηνίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια σημαντική κίνηση των οχημάτων και των επιβατών – ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (το μέγιστο είναι 12 χιλιάδες αυτοκίνητα ανά ημέρα) – που απαιτεί καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τη διαχείριση των ροών της κυκλοφορίας, με την εισαγωγή ενός συστήματος μεταφοράς πληροφοριών.

Χάρη στην αμεσότητα στην κατανομή και τη γνώση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών κυκλοφορίας, θα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληροφόρησης για τους χρήστες και τους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους χρόνους άφιξης του πλοίου, καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση μέσω ηλεκτρονικών πινάκων και άλλων μέσων επικοινωνίας, διευκολύνοντας έτσι τον εξορθολογισμό των εισροών κυκλοφορίας ή εκροών από το λιμάνι και την επιτάχυνση των λιμενικών εργασιών. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί επίσης η οδική κυκλοφορία.

Η διαδικασία αυτή θα καταστεί δυνατή και θα υποστηρίζεται ευρέως από τη δημιουργία ενός γενικότερου και ομοιογενούς συστήματος Check – In, το οποίο θα είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για αγαθά, οχήματα και επιβάτες μεταξύ διασυνδεδεμένων λιμένων.

Μια σειρά καινοτομιών οι οποίες, αν εφαρμοστούν, θα επιτρέψουν σε κάθε λιμένα, την άρση των εμποδίων για την προσβασιμότητα, τη μεγαλύτερη ενοποίηση του λιμανιού με τη ενδοχώρα και την ανάπτυξη του συστήματος διατροπικών μεταφορών.

Τέλος, σε μια διεθνή προοπτική, το έργο FUTUREMED θα βοηθήσει στην εναρμόνιση των συλλεγμένων δεδομένων με εκείνα των άλλων λιμένων εταίρων, προκειμένου να οικοδομηθεί – στο πνεύμα ενός πραγματικού Λιμενικού Κοινοτικού Συστήματος – ένα αποτελεσματικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη διοικητική συμμόρφωση, την εφαρμογή ενός μεγαλύτερου ελέγχου και καθοδήγησης των δραστηριοτήτων των λιμένων, καθώς και, φυσικά, την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων δρομολογίων και εμπορίου.

 

Close Menu