Skip to main content
Αναζήτηση

Σχολιασμός των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ στις 29/8/2013 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του Α΄ εξαμήνου 2013 (1/1/-30/6/2013) από τις οποίες προκύπτουν τα εξής :

  • Tα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 9.219.156€, έναντι των 10.117.959€ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, μειωμένα κατά 898.803€ και σε ποσοστό 8,88%.
  • Tα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 11.739.387€ έναντι των 12.705.482€ του εξαμήνου του 2012, μειωμένα κατά 966.095€ και σε ποσοστό 7,60%.
  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 10.135.030€ έναντι των 11.663.730€ του εξαμήνου του 2012, μειωμένα κατά 1.528.700€ και σε ποσοστό 13,11%.

Ειδικότερα παρουσιάζεται:

  • Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 8,85% (24.833.287€ έναντι 27.243.373€ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 που οφείλεται κυρίως στη μείωση της διακίνησης  κατά 20,55% στο χύδην φορτίο, που είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις του Συμβατικού Λιμένα να μειωθούν κατά 18,77%.   Η διακίνηση Ε/Κ σε TEUS παρουσίασε μείωση 2,36% ενώ οι πωλήσεις του ΣΕΜΠΟ παρουσίασαν μηδαμινή μείωση 0,06%.
  • Τα λοιπά έσοδα  κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής μαζί με τα έσοδα τόκων της ίδιας περιόδου και τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται σε 3.758.280€ έναντι των 3.314.861€ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, εμφανίζονται δηλ. αυξημένα κατά 443.419€ και σε ποσοστό 13,38%, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων, λόγω της αύξησης των κεφαλαίων των διαθεσίμων.
  • Τα συνολικά έξοδα  κατά την ίδια περίοδο έφθασαν στο ποσό των 16.852.180€, έναντι ποσού 17.852.752 € του αντίστοιχου εξαμήνου του 2012, εμφανίζονται δηλ. μειωμένα κατά 1.000.5721€ και σε ποσοστό  5,60%, εξαιτίας της συγκράτησης εν γένει των λειτουργικών εξόδων.

 

Close Menu