Skip to main content
Αναζήτηση

Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 1-1/31-12-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ ενέκρινε στις 27.04.2017 τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2016 έως 31.12.2016 από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το 2016 ανήλθε σε 48.061.529 ευρώ έναντι των 50.881.605 ευρώ του 2015, σημειώνοντας μείωση 5,54% και ανακάμπτοντας σημαντικά από τις ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις του 1ου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2016 υπήρξαν 32 συνεχόμενες ημέρες απεργίας και επιπλέον 4 εβδομάδες αποχή από την εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις υπερωρίες, λόγω την ιδιωτικοποίησης της εταιρίας. Επίσης, επί 67 ημέρες παρέμεινε κλειστή η σιδηροδρομική σύνδεση προς τα Σκόπια δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά χύδην και γενικού φορτίου, ενώ για 20 ημέρες περίπου παρέμεινε κλειστή η οδική σύνδεση προς τη Βουλγαρία αποκλείοντας τη μεταφορά containers.
  • Μείωση 2,11%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, σημειώθηκε στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων,  που ανήλθαν σε 344.316 TEUs.
  • Η διακίνηση στο συμβατικό φορτίο, παρουσίασε πτώση 17,93% που οφείλεται εκτός των προαναφερόμενων δυσμενών γεγονότων, στη μείωση της δραστηριότητας ενός σημαντικού πελάτη ξηρού χύδην φορτίου.
  • Tα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων αυξήθηκαν κατά 16,80% λόγω της συστηματικής προσπάθειας αξιοποίησης των χώρων.
  • Η εταιρία συνέχισε με επιτυχία την πολιτική περιορισμού του λειτουργικού κόστους, καταγράφοντας μείωση 2,48% σε σχέση με το 2015.
  • Σημειώθηκε σημαντική αύξηση κατά 29,69% των επενδυμένων διαθεσίμων το 2016, από 55.199.321 ευρώ σε 71.586.788 ευρώ.

 

Η εταιρία εξακολουθεί και το 2016 να διατηρεί υψηλούς δείκτες κερδοφορίας:

  • Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 22.171.088 ευρώ, με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 46,13%.
  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 23.877.735 ευρώ,  με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 49,68%.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 21.081.797 ευρώ με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 43,86%, ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 14.084.474 ευρώ με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 29,31%.
  • Η εταιρία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα με μηδενικό δανεισμό.

 

ΔΗΛΩΣΗ TOY ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

Η εταιρία παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετώπισε το 2016 επέδειξε αντοχή, διατήρησε τη θέση της στη λιμενική αγορά επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλούς δείκτες κερδοφορίας. Στάθηκε δίπλα στους πελάτες της και σε συνεργασία μαζί τους προσπάθησε με ευελιξία να αμβλύνει τις επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων.

Η ΟΛΘ ΑΕ συνεχίζει να είναι μια υγιής εταιρία με μηδενικό δανεισμό, ρευστότητα και υψηλή κερδοφορία προς όφελος των μετόχων της. Συνέχισε την προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού της. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην εκπαίδευση του προσωπικού της, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη της εταιρίας.

Σημαντικό σημείο υπήρξε η έγκριση του προγραμματικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) του Λιμένα Θεσσαλονίκης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και η υποβολή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της πόλης, το οποίο αποτυπώνει το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ΟΛΘ ΑΕ με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας, ώστε να εξυπηρετούνται μεγαλύτερα πλοία, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη σύνδεση με την πόλη. Παράλληλα εγκρίθηκε το 5ετές Business Plan.

Κεντρικό θέμα της διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ αποτέλεσε η συμβολή στη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Προτεραιότητες αποτέλεσαν η ανάδειξη του ρόλου του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως Λιμένα-Πύλη στην ΝΑ Ευρώπη καθώς και η σημασία των αναγκαίων επενδύσεων. Η ευρεία υποστήριξη που εξέφρασαν οι φορείς της πόλης για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας αξιοποίησης του Λιμένα Θεσσαλονίκης δίνοντας βάρος στις επενδύσεις ενίσχυσε την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο διεθνής διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς οδήγησε στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από 3 επενδυτικά σχήματα διεθνούς κύρους και στην τελική ανακήρυξη, στις 24.04.2017, από το ΤΑΙΠΕΔ της ένωσης των εταιριών «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS» ως πλειοδότη του διαγωνισμού.

Η ανακήρυξη του πλειοδότη σηματοδοτεί μία νέα φάση ανάπτυξης στο Λιμένα Θεσσαλονίκης. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ο Λιμένας Θεσσαλονίκης να ανέβει κατηγορία προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Close Menu