Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου [pdf]

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 12/10/2015.