Επαναληπτική έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2018. [pdf]